ATT - Windmolens

WINDENERGIE IN EN OM ALMELO

De gemeente Almelo heeft in de concept-RES Twente voorgesteld om 157 GWh per jaar op te kunnen wekken aan elektriciteit. Dat kan met:
  • 32 hectare zon op dak (27 GWh)
  • 100 hectare zonneveld (80 GWh)
  • 5 windturbines (50 GWh)
  • 0 dorpsprojecten
Een aantal bewoners van de wijk Schelfhorst hebben november 2021 een brief van de Gemeente Almelo mogen ontvangen over de geplande plaatsing van windmolens in het gebied Weitemanslanden.
De Wijkcommissie Schelfhorst is van mening dat alle bewoners van de wijk hierover zo goed en uitgebreid mogelijk geïnformeerd dienen te worden over deze planning, daarom  vindt u op deze webpagina verschillende links naar verschillende documenten. De eerste link leidt u naar de website van de Gemeente Almelo met de plan van aanpak.
De gemeente Almelo organiseerde maandag 14 februari 2022 drie sessies om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de gemeente en de provincie over de plaatsing van windmolens in het ATT (Almelo, Tubbergen en Twenterand) gebied.
De in deze sessie naar voren gebrachte ideeën en zorgen hebben wij op een webpagina samen gebracht.
In de laatste week van maart is de eerste ATT-Nieuwsbrief verstuurd aan degenen die kenbaar gemaakt hadden betrokken te willen zijn bij het project van plaatsing windmolens.
Bent u nieuwsgierig geworden naar het rapport over het haalbaarheidsonderzoek voor onze regio? Ja? Dan vindt u hieronder de link naar dit rapport voor de geplande windmolens in het ATT-Plangebied.

ATT - Plan gebied windmolens

Windmolens-waar

In blauw is het zoekgebied aangegeven waar de windmolens in principe zouden kunnen komen te staan.

In oranje is een bufferzone van 1 km aangegeven om het blauwe gebied, waar binnen geen molens komen.

Opgemerkt moet wel worden, dat het blauwe gebied slechts een zeer grove terreinafbakening is. Zo is er onder andere nog geen rekening gehouden met de bovengrondse hoogspanningsleiding of andere factoren die de plaatsing van een windmolen in directe omgeving kunnen verhinderen.

PS De oranje en blauwe stippen staan alleen voor de objecten (woonhuizen, boerderijen ...) op het grondgebied van de gemeente Almelo.