Een paar agendapunten

man, solitude, tree-1156543.jpg
girls, group, dancing-6908870.jpg
bicycle, wheel, ride-4110645.jpg
P1020896

Wat wij willen bespreken...

In de komende maandelijkse vergaderingen willen wij volgende punten aan de orde stellen:

 • Stimuleren van straatactiviteiten
 • Hoe eenzaamheid bij ouderen kan worden voorkomen
 • Verkeerssituatie op een aantal punten inde wijk verbeteren
 • Groenbestand (kap en aanplant)
 • Het aanzien van de wijk in het algemeen verbeteren
 • Met de jongerenwerker de verveling bij de jeugd tegengaan
 • .................................en nog vele andere punten.

Agendapunten waren en zijn ..........

Zo werden in de maandelijkse vergaderingen de volgende punten besproken:

 • Veiligheidsgevoel van de wijkbewoners
 • Zwerfvuil rondom het milieuplein bij het winkelcentrum
 • Verkeerssituatie bij een aantal oversteekplaatsen
 • Groenbestand (kap en aanplant)
 • De te hoge snelheid van het verkeer in de Burcht
 • Het pad de Dikningen langs het Lateraalkanaal is het een wandel- of fietspad? Mag je er misschien zelfs met een auto rijden?
 • .................................en ook hier nog vele andere punten

en voor een aantal van bovenstaande punten werd een bevredigende oplossing gevonden.

bike, bicycle, waterfront-3385371.jpg
tree, spring, park-3229512.jpg
people, rainy, busy-400818.jpg
bicycles, parking, street-5887518.jpg

-----------------------------------------------------------

Schelfhorstpark

Snoeien en kappen

Het Schelfhorstpark zal dit jaar nog meer aandacht van de gemeente gaan krijgen dankzij de niet aflatende vragen van bewoners van de Schelfhorst over het reilen en zeilen in het park.

De mensen die er nu doorheen lopen zullen gezien hebben dat op verschillende plaatsen in het park behoorlijk gesnoeid en gekapt is. De reden hiervoor is in principe terug te leiden tot drie punten en te weten:

1 Achterstallig onderhoud,

2 Ziekte in een aantal bomen,

3 Voorbereiding herinrichting

Screenshot 2022-01-29 at 17.20.48
Screenshot 2022-01-29 at 17.21.13

1 Achterstallig onderhoud

Doordat er de laatste jaren te weinig onderhoud is gepleegd in het park, zijn sommige struiken en bomen in het wilde weg gaan groeien. Er moest kordaat gesnoeid gaan worden voor een beter aanzien van het park. Het aantal hazelaars in het park kreeg de overhand en de wilgen langs de vijver werden te groot. De hazelaars die gesnoeid werden zullen dit jaar weer gaan uitlopen en de hazelaars die radicaal werden weggehaald zullen dit voorjaar nog vervangen worden door andere struiken om de monocultuur te doorbreken. De nieuwe aanplant (meer dan duizend struiken) zal bestaan uit inheemse en bloeiende struiken die veel vlinders, bijen, hommels en vogels zullen aantrekken. Te denken valt hierbij aan de vlinderstruik, sneeuwbal, sleedoorn, boerenjasmijn en dergelijke.

2 Ziekte in een aantal bomen

Een derde van de wilgen in het Schelfhorstpark was helaas aangetast door de watermerkziekte en de enige remedie was een rigoureus ingrijpen door te kappen. Van de nog gezonde wilgen werd een aantal op ongeveer 2 meter hoogte afgezaagd en deze zullen “omgevormd” worden tot knotwilgen.

Screenshot 2022-01-29 at 17.21.23
Screenshot 2022-01-29 at 17.21.40

3 Voorbereiding herinrichting

De gemeente wil het park gedurende de komende jaren omvormen tot een groenvoorziening waar iedere wijkbewoner zich thuis kan voelen. Te denken valt hierbij aan de aanleg van een ontmoetingsplaats en andere/nog meer recreatieve mogelijkheden. Zo zal ondermeer de kinderspeelplaats meer speelattributen krijgen.

Verder wil groenbeheer het park een gevarieerder aanzien geven door het aanplanten van verschillende struiken en bomen. De bedoeling is dat het gras via bloemen en bloeiende struiken langzaam overgaat naar het gedeelte met bomen.

Mooie parken zijn tenslotte ook een mooi visitekaartje.

De Wijkcommissie juicht het toe als de Gemeente Almelo voldoende budget op de begroting reserveert voor het onderhoud van de parken. Daardoor kan misschien meer menskracht worden aangeworven, zodat achterstallig onderhoud wordt voorkomen. 

Schoon, Schoner, Schoonst

Vele handen houden de Schelfhorst schoon.  Nu en ook in en voor de toekomst

De natuur is prachtig in en rond onze wijk. Toch, als u goed kijkt, ligt er zwerfafval wat schadelijk is voor de natuur. Dieren raken erin verstrikt of eten het en het grondwater wordt er door vervuild.

In een schone omgeving is het prettiger wonen. Verzamel daarom zwerfafval tijdens uw wandeling met of zonder hond en stop het dan in een afvalbak. Veel afval kan verwerkt worden en is misschien de basis voor iets nieuws. Alvast bedankt en veel wandelplezier.

opruimactie-zwerfafval-1

Bij de maandelijks prikactie

----

Steekt iedereen de handen uit de mouwen

----

opruimactie-zwerfafval-2
Schoon-Ruben-1

om het zwerfafval een keertje op te ruimen

----

En als iedereen niet achteloos iets laat vallen en als iedereen elke keer buiten slecht één stukje zwerfvuil verwijdert, dan wonen wij binnen de kortste keren in een schoon en mooi Schelfhorst.