ONGEVALPREVENTIE

Ongevalpreventie

Op deze pagina willen wij u informeren wat u kunt doen aan ongevalpreventie en dit in samenwerking met de Buurtpreventie Schelfhorst.

Screenshot 2022-03-10 at 15.21.51

Geef alles een eigen plek

Opruimen is het eerste vereiste om een veilige omgeving te creëren. Geef daarom alles een eigen plek. Laat niets rondslingeren in gangen, doorgangen of op trappen, want daar zijn emmers, snoeren en andere voorwerpen gevaarlijke struikelblokken.

Werkkleding

Ook als u thuis aan het werk bent, dient u geschikte kleding en schoenen te dragen. Wijde mouwen en losse kleding kunnen achter voorwerpen (bijv. deurklinken) blijven haken of nog erger in elektrisch gereedschap terecht komen. Doe altijd handschoenen als u aan het werk bent met bijtende stoffen of gaat tuinieren. Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen zoals scharen en messen die u los in uw zakken hebt zitten.

Vloeren, tapijten en trappen

Op losse lopers of deurmatten kunt u gemakkelijk uitglijden. Bevestig deze daarom op de vloer of gebruik een onderlegger om verschuiven te voorkomen. U kunt ook makkelijk struikelen over opgekrulde stootranden aan tapijten of traplopers. Het is belangrijk het juiste reinigingsmiddel voor uw vloer te gebruiken. Een onjuist reinigingsmiddel kan uw vloer glad maken, zoals boenwas op een stenen vloer.

Ladders en trapjes

Gebruik een ladder of huishoudtrap als u iets wilt pakken waar u niet bij kunt. Ongelukken Gebruik geen stoelen en tafels als klimmateriaal.

Omgaan met elektrische stroom

Defecte elektrische apparaten, contactdozen, schakelaars en aansluitleidingen dienen direct gerepareerd te worden. Ga niet zelf knutselen, maar laat reparaties en de installatie van nieuwe apparatuur over aan een vakman.Let erop dat apparaten met snel draaiende delen zoals mixers, koffiemolens, sapcentrifuges, centrifuges volledig stilstaan, voordat u ze gaat openen. De zogenaamde driewegstekers zijn gevaarlijk en daarom ook verboden. Gebruik alleen meervoudige wand- of tafelcontactdozen.

Omgaan met gas

Laat ook bij gas onderhoud en reparatie van apparaten en leidingen over aan een vakman. Als u gas ruikt, open dan ramen en deuren, sluit de hoofdkraan en blijf af van elektrische schakelaars en apparaten. Deze veroorzaken altijd kleine vonken en deze vonken kunnen een explosie veroorzaken!

Omgaan met gevaarlijke stoffen

Zuren, logen, benzine, spiritus en andere gevaarlijke stoffen moet u nooit overgieten in andere flessen. Door verwisseling kan ernstige gezondheidsschade ontstaan en kunnen zelfs gevaarlijkere dampen ontstaan. Bovendien kunt op de originele verpakking de veiligheidsadviezen lezen en symbolen zien hoe gevaarlijk de stof is.

Grasmaaiers

Gebruik alleen grasmaaiers met een keurmerk. Lees en volg altijd de gebruiksaanwijzing op. Draag stevige schoenen met goede profielzolen. Maai het gras niet zonder grasvangkorf. Verwijder voordat u gaat maaien stenen en andere voorwerpen van het gazon. Let tijdens het maaien met een elektrische grasmaaier op het elektriciteitssnoer.

Til nooit een draaiende maaier op, maar wacht tot de messen zeker stilstaan. Bij het schoonmaken of onderhoud aan het apparaat altijd de stekker uit het stopcontact halen of de bougiekabel losmaken.