ATT – IDEEEN EN ZORGEN

Tijdens de startbijeenkomst op 14 februari konden bewoners van het ATT-gebied met hun vragen, zorgen en ideeën terecht bij de aanwezige vertegenwoordigers van het ATT-project. De veel gestelde vragen vindt u hier.

Naast de veel gestelde vragen zijn ook de ideeën en zorgen rondom de realisatie van windmolens in het ATT-gebied verzameld. Een overzicht hiervan vindt u hieronder.

Ideeën Algemeen

 • Betrek inwoners actief. Geef ze de ruimte, laat ze meedenken én meebeslissen.
 • ‘Tegen windmolens betekent niet tegen duurzame energie’. Inwoners zoeken juist naar alternatieven om landschap te beschermen.
 • Maak het duidelijk hoe ondernemers kunnen bijdragen aan doelstellingen duurzame energie.
 • Breng in kaart hoe ondernemers gecompenseerd kunnen worden voor opwek eigen energie. Mogelijk maakt dit windmolens overbodig.
 • Neem inwoners mee in het onderzoek naar alternatieven voor windmolens. Is er voldoende onderzoek naar alternatieven?
 • Focus ook op ontwikkelkansen voor inwoners (collectief). Hoe kunnen inwoners profiteren.
 • Maak duidelijk dat opwekken van stroom voor gebruik eigen gemeente(n) is.
 • Stel duidelijke spelregels op, voor: o (Buurt)participatie; o Afstandsnormen; o Geluidsoverlast o .
 • Voor het gebiedsproces zijn spelregels nodig:
  o Er is een klimaatopgave die om oplossingen vraagt (hierover moeten we het eens zijn)
  o We leven in een democratisch land. Besluitvorming gaat via overheden. o We vertrouwen betrouwbare informatie (van de wetenschap)
 • Onderzoek de mogelijkheid voor waterenergie. Almelo ligt lager dan Tubbergen, misschien energie opwekken in benedenstrooms gebied (Almelo).
 • Stel eisen aan maximum X-Db op de gevel! Als inwoners kan je meten of het in de praktijk klopt.
 • Neem de tijd voor technisch onderzoek. Geef inwoners de ruimte mee te denken.
 • Er komt pas draagvlak als alle alternatieven onderzocht zijn.
 • Er is in Tubbergen veel animo voor biomassa.

Windmolens

 • Onderzoek de mogelijkheden van ‘life cycle upcycling’ i.p.v. recycling. Zoek naar mogelijkheden de levensduur van windmolens te verlengen.
 • Maak een geluidsopname van een windmolen op [X] hoogte. Speel die opname via een luidspreker af op een paal met [X] hoogte. Laat inwoners aan den lijve ondervinden in hoeverre er sprake is van overlast.
 • Plaats windmolens op industrieterreinen, koop de omgeving op (saneren).
 • Maak gebruik van een postcode roos voor windmolens.

Verdeling lusten en lasten

 • Zorg voor een eerlijke verdeling van de lusten en lasten tussen alle betrokken gemeenten.
 • Opbrengt windmolens voor gemeenten en gebruiken voor zon op dak subsidie inwoners.

Zorgen

 • Inwoners maken zich zorgen over de negatieve effecten op flora & fauna, de gezondheid en het aangezicht. Toch hebben ze het gevoel dat de windmolens hen ‘door de strot gedauwd’ worden.
 • Inwoners maken zich ook zorgen over het proces en de nog niet bekende landelijke richtlijnen.
 • Er is onbegrip over waarom problemen rondom het stroomnetwerk , zoals die nu te zien zijn bij zonne-energie, niet eerst worden opgelost voordat er over windmolens wordt nagedacht.