Welkom op onze website

Wat doen wij? Wie zijn wij?   

Waarover vergadert de Wijkcommissie?

Wij besteden in de maandelijkse vergaderingen met onze wijkondersteuners aandacht aan eigenlijk alles wat de wijk Schelfhorst betreft. Wij signaleren   regelmatig knelpunten met betrekking tot een verantwoord milieu, waterbeheersing, veiligheid,  groenvoorzieningen, rust , orde enz, enz....

Wie zijn wij?   

Wij (Marja, Metje, Gerard, Harrie, Harry, en Jaap) zijn de leden van de Wijkcommissie Schelfhorst. 

Natuurlijk wonen wij in de wijk Schelfhorst en voelen wij ons erg betrokken bij alles wat er in onze wijk gebeurt. 

Harry

Voorzitter

Harry

 

Gerard

Secretaris

Gerard

Metje

2e Voorzitter

Metje

Harrie

Penningmeester

Harrie

Jaap

2e Secretaris

Jaap

Marja

Sociale contacten

Marja

team, work, building-4200837.jpg
Wat doet de Wijkcommissie

Wij als Wijkcommissie proberen U met Raad en Daad van dienst te zijn .

Omdat de leden van de Wijkcommissie allemaal in de Schelfhorst wonen, geloven wij dan ook dat de Wijkcommissie het aanspreekpunt bij uitstek voor U is. Tevens willen wij onder andere door het inloopspreekuur een “brugfunctie” vervullen tussen U en officiële instanties bijv. de gemeente.

startup, start-up, people-593341.jpg
Met wie werkt de Wijkcommissie samen

Samen met de vertegenwoordigers van de gemeente Almelo, politie, BOA’s, buurtpreventie, Avedan en de woningstichting St Joseph besteden wij aandacht aan woongenot in onze wijk. Deze groep van mensen noemen wij voor het gemak "onze wijkondersteuners".

 

In samenwerking met Vechtstromen, de afdeling Groenvoorziening van de gemeente Almelo en Twente Milieu zetten wij ons in voor een verantwoord groenbeleid,  waterbeheersing en voor een goed en duurzaam milieu in onze wijk.

Wist u dat ?   

Jan Martin van Rees de verantwoordelijk wethouder is voor onze wijk.

Christa Thier door de gemeente voor  Schelfhorst als wijkregisseur is aangesteld;

Leonie Schipper de contactpersoon is voor de wijk van Avedan. 

 

Wim Bramer uw Wijkagent is. 

U kunt hem altijd via het algemeen telefoonnummer van de politie 0900-0904 een bericht achterlaten of u stuurt ter zijner attentie een e-mail naar info@twente.politie.nl.

 

Dat de wijk een Buurtpreventieteam heeft? 

U kunt het preventieteam regelmatig in de wijk zien rondlopen.  Heeft u een vraag of wilt u hun iets melden? Stuur dan een e-mail naar : buurtpreventieschelfhorst@hotmail.com

 

Voor vragen over zorg, bijstand en uitkering of schulden kunt u terecht bij het wijkteam en  voor de Schelfhorst is dat gevestigd in:

Wijkcentrum De Trefhoek, Ootmarsumsestraat 247-249, 7603 AD Almelo

Vanaf 1 maart 2022 gaan de wijkteams weer elke werkdag open van 9h00 tot 12h00 en dit zonder afspraak.

Wilt u een afspraak voor s'middags maken, dan kunt u dit door ons te bellen via (0546) 54 11 11. Kies daarna een 1.

 

Als er iets bij u in de buurt kapot is, bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel, u dit direct kan melden aan de gemeente Almelo? Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of overlast.

Ernstige problemen worden zo snel mogelijk opgelost. Minder dringende zaken worden door de gemeente ingepland.

UW WIJK SCHELFHORST

Een paar cijfers
Oppervalkte

De wijk Schelfhorst  beslaat een totale oppervlakte van 331 hectare, waarvan 324 hectare land en 8 hectare water.

Inwoners

Zo be

Gedurende de afgelopen tien jaar heeft het aantal inwoners in onze wijk Schelfhorst gestaag afgenomen van 11.506 in 2011 tot 10.752 in 20201. 

Kinderen en jeugdigen (tot 25 jaar) zijn er bijna 3.000. De groep ouderen(65+ jaar) is  2.750 personen groot. 

In de wijk wonen er iets meer vrouwen (51,2%) dan mannen (48,8%).

steden wij in de maandelijkse vergaderingen met onze ondersteuners aandacht aan de rust, de orde en de veiligheid in de wijk Schelfhorst. Ook wordt er regelmatig gedebatteerd over een verantwoord milieu, waterbeheersing en groenvoorziening.

Huisvesting

Zo be

In de wijk zijn 4.697 woningen, waarvan  de meeste woningen (62%) van deze woningen koopwoningen zijn. Vrijwel alle woningen zijn gebouwd in de periode 1970 – 1980.

Op 1 september 2020 zijn in totaal 4.889 adressen in de wijk Schelfhorst geteld.

Schelfhorst002
Volg ons ook op/via

De Wijkcommissie Schelfhorst plaatst ook regelmatig berichten op/via Facebook, Nextdoor, de krant Tubantia en de wijkkranten.