Welkom op onze website

De Wijkcommissie Schelfhorst stopt per 31 december 2022

UW WIJK SCHELFHORST

Een paar cijfers
Oppervalkte

De wijk Schelfhorst  beslaat een totale oppervlakte van 331 hectare, waarvan 324 hectare land en 8 hectare water.

Inwoners

Zo be

Gedurende de afgelopen tien jaar heeft het aantal inwoners in onze wijk Schelfhorst gestaag afgenomen van 11.506 in 2011 tot 10.752 in 20201. 

Kinderen en jeugdigen (tot 25 jaar) zijn er bijna 3.000. De groep ouderen(65+ jaar) is  2.750 personen groot. 

In de wijk wonen er iets meer vrouwen (51,2%) dan mannen (48,8%).

steden wij in de maandelijkse vergaderingen met onze ondersteuners aandacht aan de rust, de orde en de veiligheid in de wijk Schelfhorst. Ook wordt er regelmatig gedebatteerd over een verantwoord milieu, waterbeheersing en groenvoorziening.

Huisvesting

Zo be

In de wijk zijn 4.697 woningen, waarvan  de meeste woningen (62%) van deze woningen koopwoningen zijn. Vrijwel alle woningen zijn gebouwd in de periode 1970 – 1980.

Op 1 september 2020 zijn in totaal 4.889 adressen in de wijk Schelfhorst geteld.

Schelfhorst002
Volg ons ook op/via

De Wijkcommissie Schelfhorst plaatst ook regelmatig berichten op/via Facebook, Nextdoor, de krant Tubantia en de wijkkranten.